Διακηρύξεις

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 13:12

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SPSS ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20164477
 • Προϋπολογισμός (€) 34.372,80€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20164446
 • Προϋπολογισμός (€) 255.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016 15:01

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20164043
 • Προϋπολογισμός (€) 33.480,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016 09:06

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση των 35 ψυκτών ζεστού - κρύου νερού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20163758
 • Προϋπολογισμός (€) 8.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.