Διακηρύξεις

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 08:32

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20164638
 • Προϋπολογισμός (€) 25.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 13:59

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20164573
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016 10:33

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΝΗΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20164552
 • Προϋπολογισμός (€) 72.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016 00:00

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20164570
 • Προϋπολογισμός (€) 15.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF