Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 12:41

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πε

                                                        ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 12:35

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων φωνής-δεδομένων των κεντ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175805
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 10:59

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση ψυκτών εγκατεστημένων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175818
 • Προϋπολογισμός (€) 6.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 10:53

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για επείγουσες επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175797
 • Προϋπολογισμός (€) 72.940
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ