Διακηρύξεις

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 14:37

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και αντικατάστασης αντλιών στο δίκτυο κλιματισμού – θέρμανσης και ύδρευσης του Πανεπιστήμιου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20166663
 • Προϋπολογισμός (€) 58.437,48
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 13:00
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 14:38

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης (HORIZON), για ένα (1) έτος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20166208
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 09:04

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΕΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Κ.ΛΠ.

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2016

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 13:29

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ Η/Μ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες