Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 08:48

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183895
 • Προϋπολογισμός (€) 6.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 12:03

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KAI ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 14:08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183336
 • Προϋπολογισμός (€) 49.600,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 14:21

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων της Βιβλιοθήκης (HORIZON), Πανεπιστημίου Πειραιώς για ένα (1) έτος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183319
 • Προϋπολογισμός (€) 19.164,20€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ