Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 14:21

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων της Βιβλιοθήκης (HORIZON), Πανεπιστημίου Πειραιώς για ένα (1) έτος

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183319
 • Προϋπολογισμός (€) 19.164,20€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 μ.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 13:35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183238
 • Προϋπολογισμός (€) 148.924,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 08:10

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183276
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00€
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 16:04

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ KAI ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ TA ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20183187
 • Προϋπολογισμός (€) 40.600,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ