Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 09:43

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT OFFICE, WINDOWS ΚΛΠ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20187027/12-11-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 74.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 12:00 Μ.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

   

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 09:25

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20187000/12-11-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 35.000
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018 11:44

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20186885/6-11-2018
 • Προϋπολογισμός (€) 140.346,92
 • Ημερομηνία Διενέργειας Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 Π.Μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF, ΤΕΥΔ

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 14:17

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες