Στεγαστικό Επίδομα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα.

 

Ανοίγει ξανά από 27 έως 31 Ιουλίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

 

Ενημέρωση για την υποβολή δικαιολογητικών στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 

Συνημμένα Έντυπα: Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3Υπόδειγμα 4Υπόδειγμα 5Υπόδειγμα 6

 

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018  

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος 2016-2017 

 

Παράταση ημερομηνίας για την υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες

 

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές

 

Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π.

Συνημμένα Έντυπα:

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών Ακαδημαϊκού Ετους 2015-2016

Ανακοίνωση για Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Ετους 2015-2016

Συνημμένα Εντυπα:

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση_2

Υπεύθυνη Δήλωση_3

Υπεύθυνη Δήλωση_4

 


Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Συνημμένα Εντυπα

Αίτηση

Υπ. Δήλωση _1

Υπ. Δήλωση_2