Μέλη ΔΕΠ

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Ασημακόπουλος Νικήτας Καθηγητής
308/ΚΕΚΤ
+30 210 4142145
fax +30 210 4142106
Βίρβου Μαρία Καθηγητής
507/ΚΕΚΤ
+30 210 4142269
Δεσπότης Δημήτριος Καθηγητής
702/ΓΛ126
+30 210 4142315
fax +30 210 4142357
Δουληγέρης Χρήστος Καθηγητής
302/ΚΕΚΤ
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472
Θεοδωρίδης Ιωάννης Καθηγητής
501/ΚΕΚΤ
+30 210 4142449
Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής Καθηγητής
543/ΚΕΚΤ
+30 210 4142146
Σαπουνάκης Αριστείδης Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142262
Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142313
Τσιχριντζής Γεώργιος Καθηγητής
506/ΚΕΚΤ
+30 210 4142322