Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αλέπης Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142311
Βουγιουκλίδου Άννα Επίκουρος Καθηγητής
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142176
Κοτζανικολάου Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής
302/ΓΛ126
+30 210 4142123
Πατσάκης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142261
Πικράκης Άγγελος Επίκουρος Καθηγητής
505/ΚΕΚΤ
+30 210 4142128
Τασούλας Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142313
fax +30 210 4144136409
Ψαράκης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
302/ΓΛ126
+30 210 4142425