Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αποστόλου Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής
303/ΓΛ126
+30 210 4142476
Βέργαδος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479
fax +30 210 4142119
Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής
301/ΓΛ126
+30 210 4142124
Μεταξιώτης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής
303/ΓΛ126
+30 210 4142578
Πολέμη Δέσποινα Αναπληρωτής Καθηγητής
502/ΚΕΚΤ
+30 210 4142270