Μέλη ΔΕΠ

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Ασημακόπουλος Νικήτας Καθηγητής
308/ΚΕΚΤ
+30 210 4142145
fax +30 210 4142106
Βίρβου Μαρία Καθηγητής
507/ΚΕΚΤ
+30 210 4142269
Δεσπότης Δημήτριος Καθηγητής
702/ΓΛ126
+30 210 4142315
fax +30 210 4142357
Δουληγέρης Χρήστος Καθηγητής
302/ΚΕΚΤ
+30 210 4142137
fax +30 210 4142472
Θεοδωρίδης Ιωάννης Καθηγητής
501/ΚΕΚΤ
+30 210 4142449
Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής Καθηγητής
543/ΚΕΚΤ
+30 210 4142146
Σαπουνάκης Αριστείδης Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142262
Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142313
Τσιχριντζής Γεώργιος Καθηγητής
506/ΚΕΚΤ
+30 210 4142322

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αποστόλου Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής
303/ΓΛ126
+30 210 4142476
Βέργαδος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής
104/ΓΛ126
+30 210 4142479
fax +30 210 4142119
Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής
301/ΓΛ126
+30 210 4142124
Μεταξιώτης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής
303/ΓΛ126
+30 210 4142578
Πολέμη Δέσποινα Αναπληρωτής Καθηγητής
502/ΚΕΚΤ
+30 210 4142270

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αλέπης Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142311
Βουγιουκλίδου Άννα Επίκουρος Καθηγητής
4ος/ΖΕΑΣ
+30 210 4142176
Κοτζανικολάου Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής
302/ΓΛ126
+30 210 4142123
Πατσάκης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
540/ΚΕΚΤ
+30 210 4142261
Πικράκης Άγγελος Επίκουρος Καθηγητής
505/ΚΕΚΤ
+30 210 4142128
Τασούλας Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
542/ΚΕΚΤ
+30 210 4142313
fax +30 210 4144136409
Ψαράκης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
302/ΓΛ126
+30 210 4142425

 

Λέκτορες

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email