Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα. 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος 2016-2017 (ΝΕΟ)

 

Παράταση ημερομηνίας για την υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες

 

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές 

Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. 

Συνημμένα Έντυπα:

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών Ακαδημαϊκού Ετους 2015-2016

Ανακοίνωση για Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Ετους 2015-2016

Συνημμένα Εντυπα:

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση_2

Υπεύθυνη Δήλωση_3

Υπεύθυνη Δήλωση_4


Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Συνημμένα Εντυπα

Αίτηση

Υπ. Δήλωση _1

Υπ. Δήλωση_2