Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κεντρικό Κτίριο Καραολή & Δημητρίου 80

Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στεγάζονται υπηρεσίες, γραφεία καθηγητών, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ. Πιο συγκεκριμένα:

Υπόγειο:  Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο
Ισόγειο  :Ιατρείο, διατμηματικά εργαστήρια υπολογιστών, κυλικείο
1ος όρ.:  Γραμματείες των Ακαδ. Τμημάτων εκτός των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων
1ος-2ος-3ος όρ.:  Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας
3ος όρ.:  Γραφεία καθηγητών Τμημάτων Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
4ος όρ.:  Πρυτανεία, γραφεία διοίκησης, γραφεία καθηγητών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
5ος όρ.:  Γραφεία καθηγητών Τμημάτων Πληροφορικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Οικονομικής Επιστήμης