Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019  (νέα ανάρτηση 14.5.19)

 * Αλλαγή ημ/νίας εξέτασης του μαθήματος "Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας"

 

Αντικατάσταση μαθημάτων παλαιών Προγραμμάτων Σπουδών : Ανακοίνωση

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης