Βιοοικονομία

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία είναι ένα διατομεακό και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.  Επίσης, η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. 

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία και την καινοτομία. Τέλος, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και των στελεχών στο να οριοθετούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος, πατώντας εδώ.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης