Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013 12:38

Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων 2011-2012

Υπεύθυνη σεμιναρίων: Οικονομίδου Κλαίρη

Ερευνητικά Σεμινάρια 

Πρόγραμμα 2011-2012

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης