Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 12:41

Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων 2016-2017

Υπεύθυνος Σεμιναρίων: Κωνσταντίνος Ελευθερίου

Τετάρτη
14
Σεπτεμβρίου

Sugata MarjitProfessor of Industrial Economics, Centre for Studies is Social Sciencies, Calcutta, India

Θέμα:

Redistribution, inefficiency and trade - The role of credit market imperfection  

Ώρα & Αίθουσα: 16:30-17:30Αίθουσα Συγκλήτου, 4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο)

Τετάρτη
05
Οκτωβρίου

Piet KeizerAssociate Professor of Economic Methodology, School of Economics, Utrecht University, The Netherlands

Θέμα:

Trojka failures aggravate Greek drama

Ώρα & Αίθουσα: 16:30-17:30Αίθουσα Συγκλήτου, 4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο)

Πέμπτη
24
Νοεμβρίου

Angelos Angelopoulos, Dr., University of Piraeus

Θέμα:

Walrasian and value allocations under ambiguity in coalitional dependent large economies with differential information  

Ώρα & Αίθουσα: 16:30-17:30Αίθουσα Συγκλήτου, 4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο)

Δευτέρα
28
Νοεμβρίου

Spyridon Boikos, Dr., Laval University, Quebec, Canada 

Θέμα:

A growth model of financial reforms and R&D investment

Ώρα & Αίθουσα: 16:30-17:30Αίθουσα Συγκλήτου, 4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο)

Τρίτη
13
Δεκεμβρίου

Elena Ketteni, Lecturer, Frederick University, Cyprus

Θέμα:

The contribution of highway capital to productivity growth

Ώρα & Αίθουσα: 16:30-17:30Αίθουσα Συγκλήτου, 4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο)

Δευτέρα
19
Δεκεμβρίου

Michalis Drouvelis, Associate Professor, University of Birmingham, UK

Θέμα:

The effects of induced emotions on pro-social behavior  

Ώρα & Αίθουσα: 16:30-17:30Αίθουσα Συγκλήτου, 4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο)

Πέμπτη
30
Μαρτίου

Arghyroy Michael, Reader, Cardiff University, UK

Θέμα:

Private bank deposits in the euro-ares: The role of uncertainty

Ώρα & Αίθουσα: 16:30-17:30Αίθουσα Συγκλήτου, 4ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο)

 Προσεχώς

Ομιλητής

Θέμα:

Ώρα & Αίθουσα:

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης