Έρευνα

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στην ποιότητα των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύουν τα μέλη του Τμήματος, στην επιστημονική κατάρτιση των διδακτορικών (Ph.D.) και μετα-διδακτορικών (Post-Doc) φοιτητών, και στο πλήθος δραστηριοτήτων που αφιερώνονται στην έρευνα. Η ποιότητα της έρευνας επίσης οδηγεί σε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας.  

 

Πεδία Έρευνας

Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται, χωρίς να εξαντλείται, στα παρακάτω πεδία: 

Πεδία/Θέματα

Μέλη

Δημόσια Οικονομικά

Κ. ΕλευθερίουΣ. Χατζηδήμα, Κ. Καρκαλάκος

Corporate taxation, shadow economy

Οικονομική Ανάπτυξη

Κ. ΕλευθερίουΣ. ΚαρκαλάκοςΚ. Οικονομίδου 

Regional disparities, R&D & technology diffusion

Διεθνή Οικονομικά

Κ. Κοτταρίδη, Ι. Παλαιολόγος, Π. Παντελίδης

FDI, competition

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Χ. Αγιακλόγλου, Σ. Καρκαλάκος

Time series analysis

Spatial series analysis

Βιομηχανική Οργάνωση

Χ. ΑγιακλόγλουΔ. Γιαννέλης, Κ. Οικονομίδου, Μ. Πολέμης, Ε. Φαφαλιού

 

 

 

 

Competition & regulation, entrepreneurship, innovation, technology transfer

Innovation efficiency, R&D, enterpreneurship,

Νομισματική, Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

Χ. Αλεξάκης, Α. Κανάς, Ι. Κοκορέ, Σ. Μπρισίμης, Μ.Ψυλλάκη

Corporate finance, banking, M&A, behavioral finance, Monetary and macroprudential policies, Bank lending and Balance sheet channels of monetary policy transmission, European monetary Union

Οικονομικά της Υγείας

Α. Βοζίκης, Μ. Ράικου

Healthcare Management, Public Health, Health, Information Systems, economic evaluation of health care costs and effects, health care technology diffusion, behaviour in the health care sector

Οικονομικά των Μεταφορών

Ε. Σαμπράκος

Cost-benefit evaluation in the market for transportation, maritime, investement evaluation on transport & maritime, coastal shipping, intemodal transport

Επιχειρησιακή Στρατηγική, Management & Marketing

Ι. Πολλάλης

Strategic management, digital economy and electronic entrepreneurship, strategic planning, leadership, performance management, marketing strategies & branding, motivation, emotional intelligence, strategic information systems


  •  Ερευνητικά Σεμινάρια

Το Τμήμα προσφέρει, σε ετήσια βάση, έναν αριθμό Ερευνητικών Σεμιναρίων, όπου διακεκριμένοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. 

 

  • Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση

Παράλληλα με τα Ερευνητικα Σεμινάρια, το Τμήμα φιλοξενεί και Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση (Working Paper Series - EWPS), όπου γίνεται διάχυση της έρευνας των μελών του Τμήματος, καθώς και της έρευνας των καλεσμένων ομιλητών στα Ερευνητικά Σεμινάρια του Τμήματος. Η Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση αποτελείται από άρθρα που είναι υπό εξέλιξη (work in progress). 

 

  • SPOUDAI-Journal of Economics and Business

Το Τμήμα είναι “σπίτι” του επιστημονικού περιοδικού SPOUDAI - Journal of Economics and Business, το οποίο είναι το μόνο ελληνικό περιδικό, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, το οποίο δημοσιεύει θεωρητικά και εμπειρικά σε σύγχρονα θέματα της οικονομικής επιστήμης. 

 

  • Βάσεις Δεδομένων και Πηγές

Υπάρχει μια σειρά βάσεων δεδομένων που διαχειρίζονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για σύνδεση εκτός Πανεπιστημίου με τις υπηρεσίες αυτού, μπορείτε να χρησιμοποίησετε VPN software

 

  • Ph.D. και Post-Doc Σπουδές

Το Τμήμα μας, κάθε χρόνο, προσελκύει πολύ καλής ποιότητας διδακτορικούς (Ph.D) και μετα-διδακτορικούς (Post-Doc) φοιτητές. Σε αγαστή συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας, παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου. 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης