ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΜΑ E-MAIL
Αγγελόπουλος Μιχαήλ Πολλάλης Ιωάννης Επιτυγχάνοντας Εταιρική Αριστεία σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και ασαφούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε Δημόσια Επιχείρηση Α.Ε. στην Ελλάδα: Από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) στη λειτουργία Λιτής Διαχείρησης (Lean Management) - Η περίπτωση της ΔΕΗ
Αγκυρόπουλος Χαράλαμπος Αγιακλόγλου Χρήστος Μελέτη χρονοσειρών ως προς τα χρονικά σημεία αλλαγής κατάστασης.
Αρζουμανίδου Δάφνη Βοζίκης Αθανάσιος Αιμορροφιλία Α: Διαχείριση και Οικονομική Αξιολόγηση της νόσου στην Ελλάδα.

Αρμουτάκη Αρχοντούλα Πολλάλης Ιωάννης Φορολόγηση προϊόντων καπνού: Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Βασαλάκη Μαρία Γιαννέλης Δημήτριος Η Μακροχρόνια ισχύς του ECPR και η Επίδραση της Συμπίεσης Τιμών στο Πλεόνασμα Καταναλωτή.
Γιάκα Μαρία Φαφαλιού Ειρήνη Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οι παράγοντες επίδρασης της βιωσιμότητάς τους.
Δεληγιαννάκης Εμμανουήλ Αγιακλόγλου Χρήστος Δομές Δυναμικής Εξάρτησης στις Πιστωτικές Αγορές Δημοσίου Χρεόυς
Ευθυμίου Παναγιώτα Βοζίκης Αθανάσιος Οικονομικές και Συμπεριφορικές Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία: Σκεπτικό και Επιπτώσεις στην Υγεία και στις Δαπάνες.

Ζηκίδου Σταυρούλα Χατζηδήμα Σταματίνα Οι δαπάνες των νοικοκυριών στην υγεία και οι επιπτώσεις της ύφεσης σε αυτήν: Η ελληνική περίπτωση.

Ιορδανόπουλος Παναγιώτης

Καρκαλάκος Σωτήριος Τιμολόγηση και Συστήματα Μεταφορών.
Καραμάνης Δημήτριος Οικονομίδου Κλαίρη Innovation Efficiency, Patents, and Regulations.
Καρπούζης Ευστάθιος Ψυλλάκη Μαρία Επενδυτικός ακτιβισμός από εταιρείες αντιστάθμισης κινδύνου και εταιρική διακυβέρνηση.
Καταβέλης Βασίλειος Χατζηδήμα Σταματίνα Η Συμβολή των φορολογικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη.
Κεχρινιώτη Αλεξάνδρα Οικονομίδου Κλαίρη Essays on Defense Economics  
Κουφοπούλου Παρασκευή

Βοζίκης Αθανάσιος

Η παραοικονομία στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα: Τάσεις-Εξελίξεις-Προοπτικές.
Κωνστάντιος Δημήτριος Οικονομίδου Κλαίρη Απόδοση Καινοτομίας, Εμπόριο και είδος Χρηματοδότησης.
Λέτσου Ελένη Παντελίδης Παντελής Ελληνικές Εξερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.
Λουλούδη Κωνσταντίνα Κοτταρίδη Κωνσταντίνα FDI and Human Capital: Empirical Evidence of Gender Effects and Education Spillovers.
Μακριδάκης Θεόδωρος Καρκαλάκος Σωτήριος Οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακό αποτύπωμα: η επίδραση των θεσμικών παραγόντων.
Μαμάης Κωνσταντίνος Κανάς Άγγελος Time Series Momentum
Μαυρακάνα Χριστίνα Ψυλλάκη Μαρία Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων στον Τραπεζικό Τομέα.
Μέγγουλη Ειρήνη Παντελίδης Παντελής Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Μουσταφέρη Ευγενία Παντελίδης Παντελής Η Οικονομική Επίδραση της Μετανάστευσης στο Ελληνικό σύστημα υγείας.
Μπαλάσκα Δήμητρα Πολλάλης Ιωάννης Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας των μεθόδων θεραπείας των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.  
Μπεχλιούλης Αλέξανδρος Οικονομίδου Κλαίρη Η συμβολή της Νομισματικής και της Μακροληπτικής Πολιτικής, στη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα.
Νήρος Μελέτιος Πολλάλης Ιωάννης Η ανασηματοποίηση ως εργαλείο για την ανάπτυξη των λιμανιών.
Νιμορακιωτάκη Δέσποινα Σαμπράκος Ευάγγελος Διευρεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων στις αστικές μετακινήσεις από την οικονομική κρίση.
Πανέτα Ευφροσύνη Παντελίδης Παντελής Διακλαδική Ανάλυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα.
Παπαλά Ιωάννα Βοζίκης Αθανάσιος Σχεδιασμός και Οργάνωση του πλαισίου διείσδυσης των γενόσημων: Μια ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση των παραγόντων καθορισμού της συνταγογράφησης και της χρήσης των γενόσημων.
Παπαφίλης Μιχαήλ Ψυλλάκη Μαρία Δοκίμια στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.
Πατσούλης Πάτροκλος Ελευθερίου Κωνσταντίνος Essays in central banking and monetary policy  
Παχής Αθανάσιος Γιαννέλης Δημήτριος Η Σχέση μεταξύ της αποδέσμευσης των τοπικών βρόγχων και των επενδύσεων στην σταθερή τηλεφωνία.
Προέδρου Αλέξανδρος Φαφαλιού Ειρήνη Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Οικονομική Ανάπτυξη.

Ροδάκος Ηρώδης-Ανδρεας Πολλάλης Ιωάννης Οι επιδράσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία του δημόσιου τομέα - Η περίπτωση των δημόσιων μονάδων υγείας.
Σιδηρόπουλος Συμεών Βοζίκης Αθανάσιος Υπερεθνικοί Οργανισμοί και Δημόσια Υγεία: το μείγμα χρηματοδότησης, η κατανομή των πόρων και η αποδοτικότητα των δράσεών τους.
Σκαρμέας Εμμανουήλ Κοτταρίδη Κωνσταντίνα Εσωτερική πληροφόρηση και δυνατότητα πρόβλεψης των απότομων διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών. Η συμβολή των χαρακτηριστικών στοιχείων.
Σκλάβος Φαβιανός Ελευθερίου Κωνσταντίνος Παράγοντες επηρεασμού της ροής ξένων άμεσων επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας.
Στραβοσχίνης Παύλος Κανάς Άγγελος Essays on CDS markets  
Σχορέλης Αναστάσιος Σαμπράκος Ευάγγελος Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις από τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς σε αστικό περιβάλλον: Η περίπτωση του μετρό της Αθήνας.
Τουραλής-Σμυρνιώτης Φίλιππος Κοτταρίδη Κωνσταντίνα Tax evasion and avoidance, informal labour markets and Foreign Direct Investment: the role of institutional quality and regulatory governance
Τσαντίλη Ιωάννα Χατζηδήμα Σταματίνα Η ανάπτυξη του προσωπικού μέσω της εκπαίδευσης και αξιολόγησης των οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της Υγείας.
Φάμπιου Ελπινίκη Φαφαλιού Ειρήνη Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Απασχόληση.
Ψαχούλιας Γεώργιος Καρκαλάκος Σωτήριος Ανθρώπινο Δυναμικό, Εμπορικές Ροές και Ισοζύγιο Τεχνολογίας.