Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος
Δρίβας Κυριάκος Χ. Οικονομίδου  
Μπασιάς  Ι. Πολλάλης Strategic Management of ICT in Multinational Organisations 
Τσουκαλάς Σπυρίδων Ε. Σαμπράκος Οι οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής των ψηφιακών συστημάτων στις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις των ατόμων 
Ξεσφίγγη Σοφία Μ. Ράικου Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διάχυσης της ιατρικής τεχνολογίας και κλινικής αποτελεσματικότητας