Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος
Δρίβας Κυριάκος  Χ. Οικονομίδου  
Μπασιάς Ι. Πολλάλης Strategic Management of ICT in Multinational Organisations
Ξεσφίγγη Σοφία Μ. Ράικου Μετανάστευση και υγεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δελλής Κωνσταντίνος Χ. Οικονομίδου The role of Financial Development in the attraction of FDI flows and their Spillover effects
Μπεχλιούλης Αλέξανδρος Χ. Οικονομίδου Government debt and corporate borrowing (Η επίδραση του δημόσιου χρέους στον δανεισμό των επιχειρήσεων)

 

 

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης