Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος
Δελλής Κωνσταντίνος Σ. Καρκαλάκος Technological Change and Economic Growth: the role of entrepreneurship, trade and FDI for the diffusion of knowledge -- 01/02/2017
Μανιάτη Μαρίνα Ε. Σαμπράκος Μακροοικονομική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος από τη δραστηριότητα των διεθνών μεταφορών και της ναυτιλίας -- 17/10/2016
Παπαδοπούλου Γεωργία Ε. Σαμπράκος Διερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη δαπάνη επιβατών κρουαζιέρας στην Ελλάδα -- 02/04/2015
Ράμφου Ειρήνη Ε. Σαμπράκος  Η εμπορευματική μεταφορά ως επαγωγικό φαινόμενο της επίδοσης των επιχειρήσεων -- 25/09/2012
Ρήγα Μαρίνα Ι. Πολλάλης Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Αποφάσεων στο χώρο της Υγείας με εφαρμογή στην Ασφάλεια του Ασθενούς -- 26/03/2014
Σταματόπουλος Ιωάννης Σ. Χατζηδήμα Τα κόστη του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα -- 17/02/2017
Στεφανίτσης Στέφανος Ι. Χασσίδ Επάρκεια χρηματοοικονομικών γνώσεων και χρηματοοικονομική συμπεριφορά. Έρευνα σε επίπεδο νοικοκυριών και μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων -- 03/05/2012
Τσιαπαρίκου Ιωάννα Θ. Κατσανέβας Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες για τις επιλογές επαγγελμάτων και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας -- 09/05/2014
Τσίκουρας Αλέξανδρος Π. Παντελίδης Η χρήση της Σαρία για τη δημιουργία Ισλαμικού δείκτη στο Χρηματηστήριο Αθηνών και εμπειρική συγκριτική ανάλυση του Ισλαμικού λαού και του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών -- 21/11/2012
Ξεσφίγγη Σοφία  Ι. Πολλάλης  An Economic Analysis of Service Queality and Patient Satisfaction of Greek Healthcare System -- 29/10/2015
Χάνης Στέφανος Π. Παπαγεωργίου Εκτίμηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στη μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα -- 18/07/2012