Μέλη ΔΕΠ

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αγιακλόγλου Χρήστος Καθηγητής
527/ΚΕΚΤ
+30 210 4142290
Γιαννέλης Δημήτριος Καθηγητής
529/ΚΕΚΤ
+30 210 4142292
Κανάς Άγγελος Καθηγητής
521/ΚΕΚΤ
+30 210 4142295
Παντελίδης Παντελής Καθηγητής
525/ΚΕΚΤ
+30 210 4142293
Πολλάλης Ιωάννης Καθηγητής
514/ΚΕΚΤ
+30 210 4142353
Σαμπράκος Ευάγγελος Καθηγητής
515/ΚΕΚΤ
+30 210 4142283
Φαφαλιού Ειρήνη Καθηγητής
528/ΚΕΚΤ
+30 210 4142157
Χατζηδήμα Σταματίνα Καθηγητής
530/ΚΕΚΤ
+30 210 4142285