Οικονομίδου Χαρίκλεια

Προσωπικά Στοιχεία

 • Ονοματεπώνυμο:

  Οικονομίδου Χαρίκλεια (Κλαίρη)

 • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα:

  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 • Γραφείο:

  526/ΚΕΚΤ

 • Τηλέφωνο/Fax:

  +30 210 4142294

 • E-mail:

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης