Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Βοζίκης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής
524/ΚΕΚΤ
+30 210 4142280
Ελευθερίου Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
516/ΚΕΚΤ
+30 210 4142282
Κοτταρίδη Κωνσταντίνα Επίκουρος Καθηγητής
523/ΚΕΚΤ
+30 210 4142297
Μιχελακάκης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
522/ΚΕΚΤ
+30 210 4142289
Πολέμης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
522/ΚΕΚΤ
+30 210 4142303
Ράικου Μαρία Επίκουρος Καθηγητής
517/ΚΕΚΤ
+30 210 4142279