Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αλεξάκης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής
516/ΚΕΚΤ
+30 210 4142337
fax +30 210 4142358
Καρκαλάκος Σωτήριος Αναπληρωτής Καθηγητής
531/ΚΕΚΤ
+30 210 4142288
Οικονομίδου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Αναπληρωτής Καθηγητής
526/ΚΕΚΤ
+30 210 4142294
Ψυλλάκη Μαρία Αναπληρωτής Καθηγητής
534/ΚΕΚΤ
+30 210 4142299