Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματείες
 
  • Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι υπεύθυνη για την ανακοίνωση και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, την ανακήρυξη των πτυχιούχων, τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών κ.ά. Για την έκδοση όλων των πιστοποιητικών προηγουμένως θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση από το φοιτητή. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδό τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://students.unipi.gr. Οι υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν το κοινό συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες και είναι: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.30-14.00.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς | Όροφος: 1ος, Γραφείο: 110 | Fax: 210 4142346.

Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης αποτελείται από πέντε μέλη:

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail

Κουτσουμπασάκου Αικατερίνη (Γραμματέας Τμήματος)

110 210 4142077

Βαρελά Αδαμαντία

110 210 4142081
Δαφερέρα Ευφροσύνη  110  210 4142080
Μπαζού Ευαγγελία 110 210 4142159
Τσολακίδης Νικόλαος 110 210 4142367
 
  • Γραμματεία Προέδρου

Η Γραμματεία Προέδρου εξυπηρετεί μόνο θέματα που αφορούν στον Πρόεδρο του Τμήματος της Οικονομικής Επιστήμης και μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς | Όροφος: 5ος, Γραφείο: 532 | Τηλ. 210 4142300 | Fax: 210 4142301.

Τα μέλη της Γραμματείας Προέδρου είναι: 

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail

Ροδίτου Ελένη

532 210 4142300

Ξεσφίγγη Σοφία

532 210 4142205

 

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης