Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Διδασκάλου Ελένη Επίκουρος Καθηγητής
436/ΚΕΚΤ
+30 210 4142254
Ζήσης Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής
326/ΚΕΚΤ
+30 210 4142381
Κάμπης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
436/ΚΕΚΤ
+30 210 4142254
Κοπανάκη Ευαγγελία Επίκουρος Καθηγητής
102/ΓΛ126
+30 210 4142424
Μαραβελάκης Πέτρος Επίκουρος Καθηγητής
326/ΚΕΚΤ
+30 210 4142066
Νταλιάνης Φιλόθεος Επίκουρος Καθηγητής
801/ΓΛ126
+30 210 4142658
Παπαναστασόπουλος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
801/ΓΛ126
+30 210 4142659
Τσόγκας Μάρκος-Μάριος Επίκουρος Καθηγητής
409/ΚΕΚΤ
+30 210 4142211