Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αρτίκης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
411/ΚΕΚΤ
+30 210 4142200