Η λειτουργία του Πανεπιστημίου διέπεται από:

  • Νόμος 4009/2011
  • Νόμος 4076/2012
  • Νόμος 4115/2013
  • Νόμοι 4009/2011 & 4076/2012 ΣΥΝΘΕΣΗ
  • Νόμοι 4009/2011 & 4076/2012 & 4115/2013 ΣΥΝΘΕΣΗ