Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

                                                                                          

Πειραιάς, 20/2/2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου που επιθυμούν να δηλώσουν ως μάθημα επιλογής την πρακτική άσκηση, να προσέλθουν στην γραμματεία του Τμήματος από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2017 και ώρες 9:00-11:00 για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση θα γίνει με φθίνουσα σειρά με κριτήρια:

 1. Την επιτυχή εξέταση 40 μαθημάτων

 2. Τον μέσο όρο βαθμολογίας

   

   

  Υπεύθυνοι Καθηγητές

  Χλωμούδης Κωνσταντίνος

  Παρδάλη Αγγελική