1ο εξάμηνο

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κωδικός

Πιστωτικές Μονάδες

Υ/Ε

Τίτλος Μαθήματος

Μικροοικονομική

ΝΑ101

5

Υ

Οικονομικά Μαθηματικά

ΝΑ102

5

Υ

Ωκεανογραφία

ΝΑ103

5

Υ

Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία

ΝΑ104

5

Υ

Τεχνολογία Πλοίου

ΝΑ105

5

Υ

Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας

ΝΑ106

5

Υ

Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία Ι

ΝΑ998

-

Υ

 

Μαθήματα: 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου εξαμήνου