Μήνυμα Προέδρου

Χαιρετισμός Προέδρου

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ανήκει στη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι ένα από τα εννέα (9) Τμήματα του Πανεπιστημίου, ιστορικά το 4oαρχαιότερο, με χρονολογία ίδρυσης το 1989. Σκοπός ίδρυσης του είναι να παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα σε έναν κορυφαίο τομέα της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας, αυτόν της βιομηχανίας της ναυτιλίας. Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου διεπιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη στον πολύ δυναμικό και ισχυρό χώρο της ναυτιλίας.

Η μεγάλη σημασία την οποία έχουν οι θάλασσες και ο παγκόσμιος ωκεανός στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής ανάκαμψης αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ προκειμένου για τα ευρωπαϊκά πλαίσια το θαλάσσιο οικοσύστημα αποτελεί μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη. Οι απόφοιτοί μας απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά γρήγορης ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς επίσης επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Φανή Σακελλαριάδου

Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Καθηγήτρια Γεωχημικής Ωκεανογραφίας

email: