Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 08:15

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών (Εξέλιξη)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016 04:18

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών (Πλήρωση Κενής Θέσης)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πλήρωση Κενής Θέσης
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών (Μονιμοποίηση)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών (Πλήρωση Κενής Θέσης)

Προσωπικά Στοιχεία

 • ΤΜΗΜΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πλήρωση Κενής Θέσης
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Λέκτορας