Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Βλάχος Γεώργιος Καθηγητής
506/ΓΛ21
+30 210 4142520
fax +30 210 4142510
Θαλασσινός Ελευθέριος Καθηγητής
503/ΓΛ21
+30 210 4142528, 2543
Μερίκας Ανδρέας Καθηγητής
601/ΓΛ21
+30 210 4142524
Παπαδημητρίου Ευστράτιος Καθηγητής
510/ΓΛ21
+30 210 4142556
Παρδάλη Αγγελική Καθηγητής
604/ΓΛ21
+30 210 4142547
Πελαγίδης Θεόδωρος Καθηγητής
602/ΓΛ21
+30 210 4142577
Σακελλαριάδου Φάνη Καθηγητής
605/ΓΛ21
+30 210 4142531
Τζαννάτος Ερνεστοσπυρίδων Καθηγητής
603/ΓΛ21
+30 210 4142558
fax +30 210 4142509
Τσελέντης Βασίλειος - Στυλιανός Καθηγητής
504/ΓΛ21
+30 210 4142522
fax +30 210 4142546
Τσελεπίδης Αναστάσιος Καθηγητής
505/ΓΛ21
+30 210 4142536
Χλωμούδης Κωνσταντίνος Καθηγητής
608/ΓΛ21
+30 210 4142548

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Μποϊλέ Μαρία-Πούλια Αναπληρωτής Καθηγητής
NULL
+30 210 414 2000
Παντουβάκης Άγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
606/ΓΛ21
+30 210 4142537
Σαμιώτης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
508/ΓΛ21
+30 210 4142594
fax +30 210 4142595

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αρτίκης Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής
514/ΓΛ21
+30 210 4142539
Πολέμης Διονύσιος Επίκουρος Καθηγητής
516/ΓΛ21
+30 210 4142538

 

Λέκτορες

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ονοματεπώνυμο   Γραφείο Τηλέφωνο email
Ανδρονίκη Γκατζόλη   609/ΓΛ21 210 4142530 
       

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Κωνσταντίνος Γκιζιάκης Καθηγητής
Μιχαήλ Παζαρζής Καθηγητής    

 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email

 

Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο email
Φράγκου Νίκη Προϊσταμένη Γραμματεία Τμήματος - 210 4142074
Αυδάλα Σοφία Γραμματεία Τμήματος 113/ΚΕΚΤ 210 4142075
Γρηγοριάδης Νικόλαος Γραμματεία Τμήματος 113/ΚΕΚΤ 210 4142397
Κατσαρέα Αδαμάντια Γραμματεία Τμήματος 113/ΚΕΚΤ 210 4142175
Λιάπη Γεωργία Γραμματεία Προέδρου Τμήματος 502/ΓΛ21 210 4142526