Ανθρώπινο Δυναμικό Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

 

Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου

 

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ονοματεπώνυμο Κλάδος                                           Γραφείο                        Τηλέφωνο E-mail
Ανδρονίκη Γκατζόλη   609/ΓΛ21 210 4142530 

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Κωνσταντίνος Γκιζιάκης Ομότιμος Καθηγητής    
Μιχαήλ Παζαρζής Ομότιμος Καθηγητής    

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 

Διοικητικό Προσωπικό

 
Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Φράγκου Νίκη Προϊσταμένη Γραμματεία Τμήματος  - 210 4142074
Αυδάλα Σοφία Γραμματεία Τμήματος 113/ΚΕΚΤ 210 4142075
Γρηγοριάδης Νικόλαος Γραμματεία Τμήματος  113/ΚΕΚΤ  210 4142397
Κατσαρέα Αδαμαντία Γραμματεία Τμήματος  113/ΚΕΚΤ  210 4142175
Λιάπη Γεωργία Γραμματεία Προέδρου Τμήματος  502/ΓΛ21  210 4142526