Από το Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στους φοιτητές. Λειτουργεί καθημερινά στο Ισόγειο του κεντρικού κτιρίου.

Τηλ.: 210 4142166