Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης / Τηλεδιάσκεψης

Οι Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης / Τηλεκπαίδευσης, δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να εκτελέσει κλήσεις (με φωνή και εικόνα) χρησιμοποιώντας είτε τον εξειδικευμένο εξοπλισμό τής κατάλληλα διαμορφωμένης αίθουσας τηλεκπαίδευσης, είτε απλώς τον προσωπικό υπολογιστή του. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της αίθουσας παρέχονται και υπηρεσίες Μετάδοσης Εικόνας - Ήχου (Streaming), για απευθείας μετάδοση και για αποθηκευμένο video.