Παρουσίαση της Δραστηριότητας του Γραφείου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΣΤΟΧΟΙ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Η φιλοσοφία του προγράμματος Αθλητισμού που εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς βασίζεται στην ενιαία έκφραση των τριών διαστάσεων του ανθρώπου: το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, τις οποίες προσπαθεί να συνδυάσει και να αναδείξει.

Σκοπός των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι να:
1. καλλιεργήσει αθλητικό χαρακτήρα και αθλητική συνείδηση στους συμμετέχοντες
2. αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο τους,
3. προσφέρει ψυχαγωγία

Μέσα από την ενασχόληση με τον αθλητισμό οι φοιτητές/τριες μπορούν να:
1.βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση
2. δοκιμάσουν την εμπειρία της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της προσπάθειας
3. κατανοήσουν τις σωματικές και ψυχικές τους δυνατότητες
4. νιώσουν την ευχαρίστηση που τους προσφέρει η γύμναση
5. απολαύσουν την σωματική και ψυχική ευφορία που ακολουθεί μετά την άσκηση

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε τρεις κατευθύνσεις:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η
Οργανωμένος ψυχαγωγικός αθλητισμός

Δίνεται προτεραιότητα στο σύνολο των φοιτητών/τριων που δεν έχουν πολλές γνώσεις για τον αθλητισμό και τους παροτρύνει να αθληθούν χωρίς ιδιαίτερη πίεση οδηγιών και υποχρεώσεων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η
Αγωνιστικός αθλητισμός

Δίνεται η ευκαιρία σε όσους/ες έχουν ιδιαίτερο ταλέντο σε κάποιο άθλημα να διακριθούν παίρνοντας μέρος σε αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η
Ελεύθερος ψυχαγωγικός αθλητισμός, συνδυασμένος με πολιτιστικές δραστηριότητες 

Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αθληθούν όποια στιγμή θέλουν κάνοντας όποια δραστηριότητα επιθυμούν, κάτω από
την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών. Σε αυτή την κατεύθυνση συνδυάζεται ο Αθλητισμός με τον Πολιτισμό.