Μαθήματα, Ύλη, Σημειώσεις

Διδακτέα Ύλη της Αγγλικής Γλώσσας και Ορολογίας από το 1ο έως και το 8ο εξάμηνα, για τα τμήματα ΟΔΕ, Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, και Πληροφορικής


1ο εξάμηνο: Στο 1ο εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται απλά κείμενα μέσα από τα οποία εξοικειώνονται στην αναγνώριση, συμπλήρωση και γραφή memos, timetables, catalogues, report cards, telexes, registers, application forms, loan/job applications, interviews, holiday advertisements. Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας περιλαμβάνει τις βασικές δομές, όπως χρόνοι (παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος), υποθετικοί λόγοι, πλάγιες ερωτήσεις, πλάγιος λόγος, παθητική φωνή. Εισαγωγή στη μετάφραση από Αγγλικά σε Ελληνικά.

2ο εξάμηνο: Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές εξοικειώνονται με κείμενα που πρέρχονται από αγγλόφωνες εφημερίδες και περιοδικά, όπως The Times, The Sunday Times, The Wall Street Journal, The International Herald Tribune, The Guardian Weekly.Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας αφορά ένα μέσο επίπεδο σε εντατικό ρυθμό και περιλαμβάνει προθέσεις και phrasal verbs, πλάγιο λόγο, σημεία στιξεως, σύνταξη παραγράφων, κλπ. Γινεται επιπλέον εξάσκηση των φοιτητών στη σύνταξη και γραφή εμπορικών επιστολών και ανάπτυξη του προφορικού λόγου (όπως συνεντεύξεις για ανεύρεση εργασίας, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κλπ.).

3ο εξάμηνο: Σ΄αυτό το εξάμηνο οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα που αναφέρονται σε θέματα Διαφήμισης, Τραπεζών και τραπεζικών συναλλαγών, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιομηχανίας, μόλυνσης, διεθνούς εμπορίου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυεθνικών εταιρειών, αγοράς, βιομηχανοποίησης και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Τα κείμενα είναι διαβαθμισμένα ως προς τη δομή και σύνταξη της γλώσσας με στόχο την κατανόηση και εμπλούτιση του λεξιλογίου των φοιτητών.Γίνεται επιπλέον παρουσίαση και επεξεργασία εμπορικών επιστολών και εξάσκηση στον προφορικό λόγο σε επιχειρησιακά θέματα.


4ο εξάμηνο: Οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα και άρθρα με οικονομική, στατιστική και ασφαλιστική ορολογία, καθώς και ορολογία ηλεκτρονοκών υπολογιστών και ναυτιλιακών θεμάτων και εξασκούνται στην κατανόηση και εξοικείωση της ειδικής ορολογίας. Γίνεται επιπλέον παρουσίαση και σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και επιστολών, εξάσκηση στη γραφή εμπορικών επιστολών και περαιτέρω εξάσκηση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου για επιχειρησιακές συναντήσεις, επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις των προϊόντων εταιρειών, κλπ.


5ο εξάμηνο: Στο 5ο εξάμηνο γίνεται επιλογή κειμένων από διάφορα οικονομικά βιβλία που αποτελούν διδακτικό υλικό για κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών σε οικονομική και στατιστική ορολογία, καθώς και ορολογία διοίκησης επιχειρήσεων. Τα κείμενα συνοδεύονται από ασκήσεις κατανόησης , λεξιλογίου και μεταφράσεων από και προς την αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές συμπληρώνουν τον κύκλο γραφής και σύνταξης εμπορικών επιστολών, και εξασκούνται στον προφορικό λόγο σε ότι αφορά επιχειρήσεις και προϊόντα.


6ο εξάμηνο: Στο εξάμηνο αυτό συνεχίζεται η παρουσίαση κειμένων από οικονομικά βιβλία και η εξάσκηση στην ορολογία του αντικειμένου σπουδών των φοιτητών. Επιπλέον οι φοιτητές εξασκούνται στη γραφή ακαδημαϊκών εργασιών, εκθέσεων, αναφορών, σημειώσεων από διαλέξεις και βιβλία, περιλήψεις ακαδημαϊκών αναφορών, βιβλίων, άρθρων, και διαλέξεων.


7ο και 8ο εξάμηνα: Στα εξάμηνα αυτά γίνεται παρουσίαση κειμένων προχωρημένου επιπέδου (Proficiency) με θέματα και ορολογία οκονομική, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρηματοοικονομικής καθώς και υλικού σχετικού με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό. Γίνεται θεωρητική και πρακτική επεξεργασία ως προς το λεξιλόγιο, τη γραμματική και σύνταξη με συνοδεία ασκήσεων κατανόησης για ανάπτυξη γραπτής και προφορικής δεξιότητας. Οι φοιτητές επιπλέον εξασκούνται στη μετάφραση της ειδικής ορολογίας του αντικειμένου τους και την ανάλυση και συγγραφή δοκιμίων, αναφορών, επιστημονοκών άρθρων και επιστολών.