Γενικές Πληροφορίες

Για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου των τμημάτων ΟΔΕ, Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας και Πληροφορικής

Η Αγγλική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διδάσκεται ως υποχεωτικό μάθημα σε όλα τα εξάμηνα. Το επίπεδο διαβαθμίζεται από αρχάριο έως προχωρημένο από το πρώτο έως το όγδοο εξάμηνα. Οι φοιτητές των τμημάτων διδάσκονται Αγγλικά της ειδικότητάς τους και ορολογία της επιστήμης τους, με επιπλέον γραμματική, εμπορική αλληλογραφία, essay and report writing, και English for Business Communication. Η διαβάθμιση της Αγγλικής Γλώσσας από το 1ο έως και το 8ο εξάμηνο γίνεται ως εξής:

1ο εξάμηνο: Beginner
2ο εξάμηνο: Pre-intermediate
3ο εξάμηνο: Intermediate
4ο εξάμηνο: Upper-intermediate
5ο εξάμηνο: Advanced I
6ο εξάμηνο: Advanced II
7ο εξάμηνο: Advanced - Proficiency
8ο εξάμηνο: Advanced - Proficiency

Οι εξετάσεις είναι υποχεωτικές για όλους τους φοιτητές, όχι όμως και η παρακολούθηση. Πρέπει να παρακολουθούν όσοι φοιτητές έχουν πραγματικό πρόβλημα με τη γλώσσα (έλλειψη γνώσεων στη γραμματική, έλλειψη λεξιλογίου) ή έχουν ξεχάσει και θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους. Όσοι φοιτητές δεν παρακολουθούν μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους εκάστοτε διδάσκοντες για πληροφορίες ως προς τον τύπο των εξετάσεων και την ύλη.

Απαλλακτικές πρόοδοι γίνονται κατόπιν ανακοινώσεων. Οι φοιτητές μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με τις ώρες ακρόασης των διδασκόντων, και μέσω του site του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ξένες Γλώσσες.