Ενότητες Ξένων Γλωσσών

1ο εξάμηνο: Beginner
2ο εξάμηνο: Pre-intermediate
3ο εξάμηνο: Intermediate
4ο εξάμηνο: Upper-intermediate
5ο εξάμηνο: Advanced I
6ο εξάμηνο: Advanced II
7ο εξάμηνο: Advanced - Proficiency
8ο εξάμηνο: Advanced - Proficiency