Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Γραφείο email
Αλεξιάδου - Κοτίου Ελπίδα
ΕΕΔΙΠ 210 4142176 322/ΚΕΚΤ
Μορμόρη Πελαγία ΕΕΔΙΠ 210 4142177-8 323/ΚΕΚΤ
Τόμπρου Χρυσούλα
ΕΕΔΙΠ 210 4142177 323/ΚΕΚΤ