Ανακοινώσεις Ξένων Γλωσσών

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 12:00

Ύλη μαθημάτων

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΥΛΗ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Basic Business English (by Sivridou)

κεφ. 5-29 σελ. 41-200, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερομένων κεφαλαίων, σελ.246-257.

 

ΥΛΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. BASIC BUSINESS ENGLISH, (by Sivridou, F.)

κεφ. 30 -35 σελ. 201 -243, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερομένων κεφαλαίων, σελ. 257 -260.

2. COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, (By MORMORI, P.) κεφ. 1 -6 σελ. 19 -114

3. Σημειώσεις: (Από το βιβλίο SKILLS AND FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH, Sivridou, Tombrou, Iakovos το Part I σελ. 11-50)

 

ΥΛΗ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE. Φαίδιμος, Chapters: 7 and 8 (Orders, Complaints and Adjustments)

2. Sivridou, F., Tombrou, C., Iakovos, A. SKILLS and FUNCTIONS in BUSINESS ENGLISH, Φαίδιμος

Part II, Chapters: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26

 

 ΥΛΗ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1.INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH,

(By MORMORI,P.; SIVRIDOY,F.; TOMBROU,C.)

Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 21 22, 23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 42

GRAMMAR: σελ. 245 – 267

 2. COMMERCIAL CORRESPONDENCEA PRACTICAL GUIDE, (By MORMORI, P.) κεφ. 9 και 10 σελ. 169 -225

 

ΥΛΗ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 1. APOSTOLOU, E. PASSAGES ON ECONOMICS, STAMOULIS

Κεφάλαια: 1-6 σε σημειώσεις

 2. MORMORI, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE Φαίδιμος chapters: 11 & 12 (Agency, Shipping and Transportation)

 3. DIAMANTIS, G. ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION, Φαίδιμος chapters:3, 4, 5, 6.

 4. SIVRIDOU, F., TOMBROU, C. IAKOVOS, A. SKILLS & FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH Φαίδιμος Part II Chapters: 3, 4, 7, 16, 23