Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση

Κριτήρια επιλογής προσωπικού για μετακίνηση για Διδασκαλία και Επιμόρφωση με το Πρόγραμμα Erasmus+

Έγγραφα προς συμπλήρωση για τη μετακίνηση Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού

με το πρόγραμμα Erasmus + for staff / teaching training.

 

Προκειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωση της κινητικότητάς σας ως εξερχόμενο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το πρόγραμμα ERASMUS+ 2017-2018 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως χρειαζόμαστε από πλευράς των αιτούντων συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα πριν την αναχώρησή σας τα ακόλουθα έγγραφα κατ’ ελάχιστο 30 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη της κινητικότητάς τους, προκειμένου να προχωρήσουμε στην καταβολή του 80% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην εκάστοτε κινητικότητα.

 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 1. Σύμβαση Κινητικότητας Προσωπικού, σε 3 αντίτυπα
 2. Staff Mobility Agreement, σε 3 αντίτυπα
 3. Invitation Letter με τις ακριβής ημερομηνίες της κινητικότητάς σας από το Φορέα Υποδοχής (στην περίπτωση που δεν έχουν πρότυπο δικό τους, το Letter of Acceptance σε 3 αντίτυπα)
 4. Άνοιγμα Προμηθευτή στην περίπτωση που δεν έχετε μετακινηθεί ξανά κατά το παρελθόν ή δεν έχετε προηγούμενη οικονομική σχέση με το Γραφείο μας ή το Κέντρο Ερευνών
 5. Εντολή Πληρωμής Υποτροφίας με τα στοιχεία σας προκειμένου να προχωρήσει από πλευράς μας η πληρωμής του ποσού που αναλογεί στην Υποτροφία σας, χωρίς τη συμπλήρωση των ποσών, καθώς αυτά καταγράφονται από την υπηρεσία μας
 6. Αίτηση Μετακίνησης ως Προσωπικό για Επιμόρφωση

Μετά το τέλος της μετακίνησής σας, προκειμένου να προχωρήσουμε στην καταβολή του 20% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην κινητικότητά σας, θα παρακαλούσαμε να μας προσκομίσετε το συντομότερο δυνατό τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Confirmation of Staff Mobility, σε 3 αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα υποδοχής, όπου επιβεβαιώνεται η περίοδος της κινητικότητάς σας
 2. Πρωτότυπα Boarding Passes (τα έγγραφα που χρησιμοποιήσατε για τα αεροπορικά σας εισιτήρια)
 3. Έκθεση κινητικότητας (EU Survey): Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας. Θα πρέπει να μπείτε στον ιστότοπο του Mobility Tool ακολουθώντας το σύνδεσμο που θα εμφανιστεί στο email που θα λάβετε και να τη συμπληρώσετε. Μετά την υποβολή της, θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε την έκθεση σε μορφή pdf και στη συνέχεια θα παρακαλούσαμε να μας τη στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

 

 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 1. Σύμβαση Κινητικότητας Προσωπικού, σε 3 αντίτυπα
 2. Staff Mobility Agreement, σε 3 αντίτυπα
 3. Invitation Letter με τις ακριβής ημερομηνίες της κινητικότητάς σας από το Φορέα Υποδοχής (στην περίπτωση που δεν έχουν πρότυπο δικό τους, το Letter of Acceptance σε 3 αντίτυπα)
 4. Άνοιγμα Προμηθευτή στην περίπτωση που δεν έχετε μετακινηθεί ξανά κατά το παρελθόν ή δεν έχετε προηγούμενη οικονομική σχέση με το Γραφείο μας ή το Κέντρο Ερευνών
 5. Εντολή Πληρωμής Υποτροφίας με τα στοιχεία σας προκειμένου να προχωρήσει από πλευράς μας η πληρωμή του ποσού που αναλογεί στην Υποτροφία σας, χωρίς τη συμπλήρωση των ποσών, καθώς αυτά καταγράφονται από την υπηρεσία μας
 6. Αίτηση Μετακίνησης ως Προσωπικό για διδασκαλία

Μετά το τέλος της μετακίνησής σας, προκειμένου να προχωρήσουμε στην καταβολή του 20% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην κινητικότητά σας, θα παρακαλούσαμε να μας προσκομίσετε το συντομότερο δυνατό τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Confirmation of Staff Mobility, σε 3 αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα υποδοχής, όπου επιβεβαιώνεται η περίοδος της κινητικότητάς σας
 2. Πρωτότυπα Boarding Passes (τα έγγραφα που χρησιμοποιήσατε για τα αεροπορικά σας εισιτήρια)
 3. Έκθεση κινητικότητας (EU Survey): Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας. Θα πρέπει να μπείτε στον ιστότοπο του Mobility Tool ακολουθώντας το σύνδεσμο που θα εμφανιστεί στο email που θα λάβετε και να τη συμπληρώσετε. Μετά την υποβολή της, θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε την έκθεση σε μορφή pdf και στη συνέχεια θα παρακαλούσαμε να μας τη στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  

 

 • 2016-17

          1. Training Agreement for Staff Mobility

          2.Training Agreement for Teaching Mobility

          3.Σύμβαση Επιχορήγησης

             4. Arrival/Departure Certificate

 

 • 2015-2016

          1.Training Program for Teaching and Training Mobility

          2.Σύμβαση επιχορήγησης

 

 • 2014-2015

          1.Training Program for Staff Mobility          2.Training Program for Teaching Mobility

          3.Σύμβαση επιχορήγησης

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση με το Πρόγραμμα Erasmus+

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αίτηση για μετακίνηση για επιμόρφωση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αίτηση για μετακίνηση για διδασκαλία για το ακαδημαίκό έτος 2016-2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση για τη μετακίνηση Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αίτηση για μετακίνηση για επιμόρφωση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αίτηση για μετακίνηση για διδασκαλία για το ακαδημαίκό έτος 2015-2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αίτηση για μετακίνηση για επιμόρφωση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Αίτηση για μετακίνηση για διδασκαλία για το ακαδημαίκό έτος 2014-2015.