Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει την υπηρεσία αυτή προς όφελος των περίπου 100.000 προσφύγων πάνω από 3 χρόνια, σε εθελοντική βάση και χωρίς επιβάρυνση για αυτούς.

Στόχος του προγράμματος

¨Να δώσει την ευκαιρία στους πρόσφυγες να αποκτήσουν δεξιότητες στα test και τα γλωσσικά μαθήματα σε εθελοντική βάση για να διευκολυνθεί η ένταξή τους στα Συστήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη
 
 
Picture1
Δήμος Πειραιά
 
Γλώσσες Διδασκαλίας
Το Erasmus + σε απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα OLS προσφέρει online μαθήματα γλώσσας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική, Γαλλική, Ιταλική, Ολλανδικά, Πολωνική, Πορτογαλική και Σουηδική 
 
Διαδικασία
¨
Το OLS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από έναν υπολογιστή, το tablet ή το smartphone με σύνδεση στο internet. Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη παροχή των αδειών για τα γλωσσικά μαθήματα και τις αξιολογήσεις (tests) στους πρόσφυγες. 
 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας συνεργάζεται με το Δήμο Πειραιά και τη ΜΚΟ Οργάνωση Γη. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου θα είναι:
Picture2 copy
- Η διάθεση ενός Info Point, με συγκεκριμένο ωράριο  όπου θα μπορούν οι πρόσφυγες να κάνουν χρήση των Η/Υ . 
¨
- Η εκπαίδευση των OPERATORS οι οποίοι θα είναι εθελοντές από το ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ,το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & τη ΜΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ για το πώς θα ενημερώσουν και εκπαιδεύσουν τους πρόσφυγες .
 
Για περισσόρες πληροφορίες: http://erasmusplusols.eu/el/ols4refugees/
 
Αν ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε εθελοντικά ως operator, μπορείτε να επικοινωνείτε με:
και καθώς και στα τηλέφωνα 210414-2245-2248-2170                                                   ΜΚΟ Οργάνωση Γη
 
Και να ενημερωθείτε μέσω των οδηγών
  • Short Presentation for the program "OLS for Refugees"
  • Refugee Registration Guide (it will be translated to Arabic and Farsi)
  • Short Operator Guide