------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Λίστες Συμφωνιών ανά  Τμήμα - Ακαδημαϊκά έτη 2017/18-2020/21

1. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

2. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

3. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

4. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

5. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

6. Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

7. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

8. Τμήμα Πληροφορικής

9. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αριθμός θέσεων ανά Τμήμα και ανά Κύκλο

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιάσεις Ημερίδας 07/03/2017 για Σπουδές & Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus + το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Παρουσίαση του Προγράμματος ERASMUS+

Παρουσίαση Εξερχόμενων για  Σπουδές - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Παρουσίαση Εξερχόμενων - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσίαση Εξερχόμενων για Πρακτική Άσκηση

Παρουσίαση Επιχορήγησης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 για Σπουδές

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έγγραφα για κινητικότητα φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ανακοίνωση προς Γραμματείες και Ακαδημαϊκούς Συντονιστές

Ανακοίνωση προς Φοιτητές

Αίτηση - Δήλωση ενδιαφέροντος 2017-18

Προθεσμίες Υποβολής

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Ανακοίνωση Ημερίδας Ενημέρωσης για Φοιτητές

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έγγραφα για κινητικότητα φοιτητών για το αναδημαϊκό έτος 2016-2017

Ανακοίνωση προς Γραμματείες και Ακαδημαϊκούς Συντονιστές

Αίτηση- Δήλωση ενδιαφέροντος 2016-2017

Ανακοίνωση προς φοιτητές

Προθεσμίες υποβολής

Ανακοίνωση ημερίδας ενημέρωσης για φοιτητές

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιάσεις Ημερίδων 2015 - 2016

Παρουσίαση

Επιχορήγηση 2015-16

erasmus-plus-infographic-04