Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Προγράμματος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS + AΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ e-mail
Οικονομικής Επιστήμης

Αναπλ. Καθηγήτρια

Μ. Ψυλλάκη

210 – 4142299
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Αναπλ. Καθηγητής Π.Αρτίκης 210 – 4142200
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Αναπλ. Καθηγήτρια

Γ. Βερροπούλου

210 - 4142729
Χρημ/κης & Τραπεζικής Διοικητικής

Λέκτορας

Μ. Ανθρωπέλος

210 – 4142551
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Καθηγητής

Α. Φλάμος

210 – 4142460
Ναυτιλιακών Σπουδών

Καθηγήτρια

Φ. Σακελλαριάδου

210 – 4142526
Πληροφορικής

Αναπλ. Καθηγητής

Δ. Βέργαδος

210 – 4142479
Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Καθηγητής

Α. Μηλιώνης

210 – 4142762
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Επικ. Καθηγητής

Σ.Ρουκανάς

210 – 4142721  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS + AΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ e-mail
Οικονομικής Επιστήμης

Αναπλ. Καθηγήτρια

Χ. Οικονομίδου

210 – 4142294
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Αναπλ. Καθηγητής Π.Αρτίκης 210 – 4142200
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Αναπλ. Καθηγητής

Μ. Νεκτάριος

210 - 4142271
Χρημ/κης & Τραπεζικής Διοικητικής

Λέκτορας

Μ. Ανθρωπέλος

210 – 4142551
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σ. Μοσχούρης

210 – 4142361
Ναυτιλιακών Σπουδών

Καθηγήτρια

Φ. Σακελλαριάδου

210 – 4142526
Πληροφορικής

Αναπλ. Καθηγητής

Δ. Βέργαδος

210 – 4142479
Ψηφιακών Συστημάτων

Επ. Καθηγητής

Α. Μηλιώνης

210 – 4142762
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Επικ. Καθηγητής

Σ.Ρουκανάς

210 – 4142721