Εκτύπωση αυτής της σελίδας

 Erasmus 30Years copy copy

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ πλην του τομέα της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της Νεολαίας είναι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε  3 βασικές Δράσεις/ Key Actions για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό του Προγράμματος: https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη Στρατηγική Διεθνοποίησης του Ιδρύματος.

 

erasmus plus

ΚΑ1- Βασική Δράση 1/Key Action 1

Ανώτατη Εκπαίδευση KA1

Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας του προγράμματος Erasmus, έδωσε το όνομά του στο νέο πρόγραμμα Erasmus+.
Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.

Επιπλέον, μέσω της κινητικότητας δίνεται η ευκαιρία στους καθηγητές και το προσωπικό Ιδρυμάτων, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες.
Η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ελκυστικότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ενισχύονται και μέσω των Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που μπορούν να υλοποιήσουν Όμιλοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγχρόνως, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα υποτροφίες που απευθύνονται σε φοιτητές χωρών της Ε.Ε., κυρίως όμως σε φοιτητές από χώρες εταίρους, οι οποίοι λαμβάνουν και αυξημένο ποσό υποτροφίας.
Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκοντας να βοηθήσει νέους που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν έναν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει και τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες της χώρας τους.
Διευκρινίζεται ότι μόνο τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με το Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν στην Εθνική Μονάδα, αίτηση χρηματοδότησης δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο της Δράσης αυτής.

 


Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και για Πρακτική Άσκηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).
Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).
ΝΕΟ: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus του Ιδρύματός τους όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται οτι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να

μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης.
Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής. Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς/ Φορείς Υποδοχής σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα τη χώρα Υποδοχής αυξημένο κατά 130 Ευρώ από το ποσό που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.


ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα:

• Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος

• Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές

που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση!!


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το Ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ /ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for studies) ή τη Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση ( Learning Agreement for Traineeships) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.


ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το Ίδρυμα Αποστολής τους τον Χάρτη φοιτητή Erasmus+  στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής του άσκησης στο εξωτερικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ .


 Frequently Asked Questions

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Erasmus +


papi2NEW23 new

ESN Πανεπιστημίου Πειραιώς - Μη κερδοσκοπικός Πανεπιστημιακός και Διεθνής Οργανισμός που προσφέρει οποιουδήποτε είδους βοήθεια για την προσαρμογή των Εισερχόμενων ,κυρίως , φοιτητών κατά τη μετάβασή τους στο Πανεπιστήμιο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω του website και της σελίδας στο Facebook.