Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 18534

Γραφείο 430, 4ος όροφος

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 10:00-12:00 

Logo FB 300x300 International Relations Office- University of Piraeus 

Υπεύθυνη Γραφείου, Εξερχόμενο Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση

Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου 

Τηλ: 210 4142245

Email:  

______________________________________________________________________________________

Εξερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση 

Σάσσαρη Βαρβάρα

Τηλ: 210 4142170

Email:  

______________________________________________________________________________________

Οικονομική Διαχείριση των Εξερχομένων

Κόττου Πέγκυ

Τηλ: 210 4142170

Email:  

______________________________________________________________________________________

Εισερχόμενοι φοιτητές, Εισερχόμενο προσωπικό, Διεθνής Κινητικότητα

Οικονόμου Σαββούλα- Μαρία

Τηλ: 210 4142248

Email:  

_____________________________________________________________________________________

Online Linguistic Support, Διμερείς Συμφωνίες

Σταματίου Χρυσούλα

Τηλ: 210 4142248

Email:  

_____________________________________________________________________________________ 

Διαχείριση Αιθουσών

Πιλιτσίδου Γεωργία

Τηλ: 210 4142248

Email: