Γραφείο ΠρυτάνεωςΠρύτανης

 
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Άγγελος Κότιος Καθηγητής 4ος/ΚΕΚΤ +30 210 4142421
fax +30 210 4173260Γραμματείς

 
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Καμίνη Ελπινίκη ΔΕ 4ος/ΚΕΚΤ +30 210 4142411, 2421