Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Ασδεράκη Φωτεινή Επίκουρος Καθηγητής
201/ΓΛ126
+30 210 4142652
Δαγούμας Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής
501/ΓΛ126
+30 210 4142651
Ευαγόρου Ευαγόρας Επίκουρος Καθηγητής
202/ΓΛ126
+30 210 4142540
Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
203/ΓΛ126
+30 210 414 2000
Λιαρόπουλος Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής
203/ΓΛ126
+30 210 4142564
Παπαγιαννόπουλος Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής
602/ΑΝΔΡ
+30 210 4142738
Ραπτόπουλος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
204/ΓΛ126
+30 210 4142647
Ρουκανάς Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής
204/ΓΛ126
+30 210 4142648
Σαμαράς Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής
406/ΑΝΔΡ
+30 210 4142741
Τσιριγώτης Διονύσιος Επίκουρος Καθηγητής
202/ΓΛ126
+30 210 414 2000